[PHP] Share Code Wapbuilder TWIG
Keyit.TK
Wapmaster / [PHP] Share Code Wapbuilder TWIG
Người đăng: Admin
08.11.2022 / 20:25#TOP
Tính năng:
+ Tạo lập như 1 webbuilder
+ Sử dụng engine TWIG
+ Load các cây của thư mục và tập tin
+ Add subdomain
+ Upload zip giải nén vào database
+ Data sử dụng key và search, và một số hàm nữa các bạn vọc vạch tìm hiểu trong API nhé
Cấu hình như sau:
Nếu các bạn dùng host mà park tên miền subdomain.mydomain.com mà không trỏ vào thư mục 1 cho subdomain được thì giữ lại file 2 và 3 sử dụng
Ngược lại trỏ *.mydomain.com vào được thự mục AppData_.... thì xoá htaccess nhé mn Cấu hình file 2 như sau: Còn file web.config thì cho bạn nào dùng IIS của window, sửa chắc cũng dễ như thằng htaccess
Và file data.sql trong thư mục nén zip trên import vào và sử dụng
cấu hình trong file Core/Config.env.php Còn thứ quan trọng cuối cùng là source
Tải về nè
Nguồn: mad
Cùng chuyên mục