Share function tách kí tự, đảo kí tự tiếng Việt không lỗi
Keyit.TK
Wapmaster / Share function tách kí tự, đảo kí tự tiếng Việt không lỗi
Người đăng: Admin
18.11.2022 / 17:08#TOP
Tách kí tự tiếng việt:
Code • Copy
<?php
function str_split_unicode($str) {
$tmp preg_split("//u"$str, -1PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
return 
$tmp;
}
?>
Đảo kí tự tiếng việt:
Code • Copy
<?php
function str_shuffle_unicode($str) {
$tmp preg_split("//u"$str, -1PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
shuffle($tmp);
return 
join(""$tmp);
}
?>
Nguồn: DucVuPro
Cùng chuyên mục